BLOG CHIA SẺ

[Chia sẻ] Sách lớp 2 hệ Cambridge trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng năm học 2020 – 2021

Danh sách mua sách do trường phát cho phụ huynh. Link từng cuốn để phụ huynh mua lẻ ở phía dưới. Các sách đã được shop kiểm tra chuẩn mã ISBN của sách.

  1. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-cambridge-global-english-2-learners-book-gay-xoan/
  2. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-cambridge-global-english-2-activity-book-gay-xoan/
  3. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-cambridge-primary-mathematics-2-learners-book-sach-gay-xoan/
  4. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-cambridge-primary-mathematics-skills-builder-2-sach-gay-xoan/
  5. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-cambridge-primary-science-2-leaners-book-sach-gay-xoan/
  6. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-cambridge-primary-science-2-activity-book-sach-gay-xoan/
  7. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-cambridge-ict-starters-next-steps-stage-1-fourth-edition-sach-gay-xoan/

HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA ONLINE/

 

Tài liệu liên quan

Minimum order amount is 1.000.000
×