BLOG CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 6 – Vòng 1. Đề số 4. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe  được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganh123.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

[shareonedrive dir=”F0E9CFD79DBFF848!45501″ mode=”audio” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”all” mediaextensions=”mp3″]

Tài liệu liên quan

Minimum order amount is 1.000.000
×