BLOG CHIA SẺ

[Chia sẻ] Bộ 3 cuốn sách Toán song bằng hệ Cambridge IGCSE ( sách xuất bản 2018)

Trọn bộ này gồm 3 cuốn :

  • 1 cuốn sách giáo khoa
  • 1 cuốn bài tập
  • 1 cuốn ôn tập

 

Link đặt mua :

[Sách IGCSE Maths] Cambridge IGCSE® Mathematics Core and Extended Coursebook Second Edition (2018) by Karen Morrison, Nick Hamshaw – Sách keo gáy

[Sách IGCSE Maths] Cambridge IGCSE Mathematics Revision Guide (Second Edition) by Martin Law 2018 – Sách keo gáy

[Sách IGCSE Maths] Cambridge IGCSE® Mathematics Core and Extended Practice Book Second Edition (2018) by Karen Morrison, Nick Hamshaw – Sách keo gáy

Tài liệu liên quan

Minimum order amount is 1.000.000
×